Zařízení stavby, pasportizace

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektu. Představuje zpracování všech půdorysů budovy, očíslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Obvykle se dodává i řez budovou. Tato dokumentace lze využít jako podklad pro investiční záměry jako jsou stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce, ale i jako podklad pro zpracování například energetického auditu.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zhotovena na základě odsouhlasené studie domu v potřebném rozsahu a podrobnosti. Dokumentaci jsem Vám schopen zpracovat ve všech jednotlivých stupních (Studie, DUR, DSP nebo DPS, Dokumentace skutečného provedení stavby, Dokumentace bouracích prací)

Studie domů, studie interiérů

Studie tvoří základní stěžejní projekt, který svojí přesností a předvídavostí zamezí dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni projektové dokumentace. Investorovi se dostane pohled na všechny exteriérové resp. interiérové pohledy a na půdorysnou dispozici objektu resp. interiérového prostoru. V každé studii je již počítáno s konstrukčním řešením objektu. Finální podoba studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží resp. řešeného interiérového prostoru, perspektivní pohledy a umístění domu na pozemek.

reference >> Studie >> RD Čestlice

Studie novostavby

Navržený objekt je řešen jako rodinný dům s ateliérem. Tvar domu je v moderním funkcionalistickém stylu s plochou střechou, je dvoupodlažní a dělí se na dvě samostatné části.

V 1.podlaží se nachází bytová jednotka a v 2.NP je pak samostatně prístupný ateliér a to z venkovního schodiště. Bytová jednotka pro rodinu s dětmi je rozdělena na společenskou a klidovou zónu. Společenská zóna je přístupná přímo z haly. Skládá se z obývacího pokoje, centrální kuchyně s barem a jídelnou. Tyto části jsou vzájemně propojené mezi sebou. Příjemným propojením této společenské zóny s exteriérem jsou francouzská okna. Z haly je dále přístup do technické místnosti, kde se nachází plynový kotel, do chodby, která spojuje halu s garáží a do pracovny, která muže sloužit současně i jako pokoj pro hosty.

Do klidové zóny v 2.NP se dostaneme přes schodiště, které se nachází rovněž v hale. Klidová zóna se dále dělí na oddělené části pro rodiče a děti. V části pro rodiče se nachází ložnice se svou samostatnou koupelnou a šatnou. Z ložnice jsou pak přístupné dvě terasy - jedna na východ, druhá na
jihozápad. Dětská část se pak skládá ze dvou ložnic, které mají v patře jednu společnou koupelnu. Ve 2.NP se dále nachází komora pro uskladnění ruzných věcí. Ateliérová část, která je od bytové oddělena, má k dispozici svou samostatnou kuchyňku a hygienické zařízení.

Fasáda celého domu je tvořena kombinací omítky, velkými prosklenými plochami a dřevěným obkladem.

vizualizace-severozapad

vizualizace-severozapad

vizualizace-jihozapad

vizualizace-jihozapad

vizualizace-severovychod

vizualizace-severovychod

pudorys-1np

pudorys-1np

pudorys-2np

pudorys-2np

O MNĚ

Mnoho dalších informací o mně a mé práci naleznete také na mých osobních stránkách sociální sítě Facebook a na LinkedIn.

Reference

2011 © www.petrsvanda.cz | Všechna práva vyhrazena.

Designed & Powered by