Zařízení stavby, pasportizace

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektu. Představuje zpracování všech půdorysů budovy, očíslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Obvykle se dodává i řez budovou. Tato dokumentace lze využít jako podklad pro investiční záměry jako jsou stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce, ale i jako podklad pro zpracování například energetického auditu.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zhotovena na základě odsouhlasené studie domu v potřebném rozsahu a podrobnosti. Dokumentaci jsem Vám schopen zpracovat ve všech jednotlivých stupních (Studie, DUR, DSP nebo DPS, Dokumentace skutečného provedení stavby, Dokumentace bouracích prací)

Studie domů, studie interiérů

Studie tvoří základní stěžejní projekt, který svojí přesností a předvídavostí zamezí dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni projektové dokumentace. Investorovi se dostane pohled na všechny exteriérové resp. interiérové pohledy a na půdorysnou dispozici objektu resp. interiérového prostoru. V každé studii je již počítáno s konstrukčním řešením objektu. Finální podoba studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží resp. řešeného interiérového prostoru, perspektivní pohledy a umístění domu na pozemek.

Návrhy interiérů


Domov  musí být místo, které je originální a navozuje pocit klidu, pohody a bezpečí. Návrh interiéru domova pro bydlení by měl splňovat požadavky zadavatele projektu a současně vzít v potaz všechny funkce kladené na bydlení. Návrh by měl využít co nejlépe prostor, který je v daném bytě či budově k dispozici.

Pokud se chystáte provést rekonstrukci svého bytu a hledáte inspiraci a radu jak co nejlépe Váš nový interiér navrhnout, rád Vám navrhnu účelné dispoziční řešení, prodiskutuji s Vámi vybavení jednotlivých místností a v případě zájmu s Vámi navštívím prodejny, ve kterých si nábytek a doplňky fyzicky prohlédnete a vyzkoušíte.

O MNĚ

Mnoho dalších informací o mně a mé práci naleznete také na mých osobních stránkách sociální sítě Facebook a na LinkedIn.

Reference

2011 © www.petrsvanda.cz | Všechna práva vyhrazena.

Designed & Powered by