Zařízení stavby, pasportizace

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektu. Představuje zpracování všech půdorysů budovy, očíslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Obvykle se dodává i řez budovou. Tato dokumentace lze využít jako podklad pro investiční záměry jako jsou stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce, ale i jako podklad pro zpracování například energetického auditu.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zhotovena na základě odsouhlasené studie domu v potřebném rozsahu a podrobnosti. Dokumentaci jsem Vám schopen zpracovat ve všech jednotlivých stupních (Studie, DUR, DSP nebo DPS, Dokumentace skutečného provedení stavby, Dokumentace bouracích prací)

Studie domů, studie interiérů

Studie tvoří základní stěžejní projekt, který svojí přesností a předvídavostí zamezí dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni projektové dokumentace. Investorovi se dostane pohled na všechny exteriérové resp. interiérové pohledy a na půdorysnou dispozici objektu resp. interiérového prostoru. V každé studii je již počítáno s konstrukčním řešením objektu. Finální podoba studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží resp. řešeného interiérového prostoru, perspektivní pohledy a umístění domu na pozemek.

Služby

 

Svým klientům dokáži poskytnout širokou škálu služeb. Spolupráce je o vzájemné komunikaci a budu se Vám snažit vždy maximálně vyhovět. Cílem mé práce je vytvořit Vám prostor ušitý na míru, obsahující přesně to, co pro svů život potřebujete a jak Vám nejvíce vyhovuje. Důvěra mezi architektem a klientem je nejdůležitější prvek na cestě ke zdárnému výsledku. Tudíž musí být mezi sebou naprosto otevření, aby v případě jakýchkoli nejasností, výhrad a nových požadavků bylo možno projekt za včasu upravit. Výsledek by měl v co největší míře uspokojit obě strany.

Postup moji práce je funfuje v těchto jednotlivých fázích.

 

1) Příprava zákazky

Pokud jste se rozhodli využít služeb architekta,  je třeba mít ujasněné požadavky. Čeho se návrh bude týkat, co je cílem Vašich potřeb, ujasnit si případné limity resp. omezení projektu nebo kde pomýšlet na více variant řešení, jaký je Váš styl a kolik jste ochotni do všeho investovat.

2) První schůzka

Na této schůzce se zjistí Vaše potřeby a požadavky a stanoví se předmět projektu. Pokud jste vlastníky dokumentace stavby, je nutné jí přinést, pokud ji nemáte nebo není dostatečná, je nutné provézt zaměření stávajícího stavu (většinou se dělá hned na první schůzce, v případě většího objektu na druhé schůzce). Domluví se přibližný datum představení navrženého konceptu a zaslání cenové nabídky na projekt.

3) Navržený koncept

Jedná se o představení konceptu nebo variant řešení, o kterých se pobavíme a ujasní se, zda projekt splňuje Vaše představy a očekávání. Po té se domluvíme na dalším postupu a výši zálohy.

4) Finalizace

Je představena finální podoba projektu, která lze případně ještě poupravit dle požadavků. V případě návrhu interiérů v domě se řeší konkrétní zařízení a jeho umístění. Celý projekt po odsouhlasení je v případě studie dokončem vizualizacemi, v případě projektových dokumentací autorizován, vytisknut a připraven k odevzdání.

5) Uzavření projektu 

Předání projektu ve vazbě či deskách a uhrazení zbytku částky za projekt.

6) Konzultace s výrobci a profesanty

Odosuhlasené řešení je vždy konzultováno se všemi potřebnými profesanty případně výrobci a řemeslníky dle potřeby.

 

 

 

Studie

rodinné, bytové, polyfukční a průmyslové objekty
 

Návrh novostaveb výše zmíněných objektů a zasazení do okolní zástavby nebo jejich rekonstrukce. Výsledkem je dokumentace obsahující půdorysy všech podlaží, pohledy a 2-3 vizualizace.

Chci vědět více
 

Projekční činnost

Dokumentace pro územní rozhodnutí / stavební povolení
 

Návrh konstrukčního řešení včetně návrhu zateplení, skladby podlah a střechy. Výsledkem je dokumentace obsahující technické zprávy, situaci, půdorysy všech podlaží, řezy, pohledy, půdorys střechy a popř. výkres krovu.

Chci vědět více
 

Zaměření objektů, pasportizace

Přenesení skutečného stavu budovy do digitální podoby
 

Zaměření objektu je důležitou částí celé technické přípravy. Provádí se pomocí laserového měřícího přístroje. Výsledkem je dokumentace obsahující půdorysy všech podlaží, dle potřeby pak řezy a jednotlivé pohledy.

Chci vědět více
 

Návrhy interiérů

Doporučení ohledně barev a materiálů, rozmístění a stylu nábytku, zařízení textiliemi a doplňky
 

Návrh zahrnuje konzultace s klientem, zaměření prostoru popř. analýzu existující dokumentace, pohledy a půdorysné řešení daného prostoru včetně rozmístění nábytku, barevné a stylové řešení, doporučení materiálů, ev. konkrétních předmětů. Dle zájmu lze tyto služby doplnit o výkresy pro provedení změn v konstrukcích, konzultace s profesemi, autorský dozor při realizaci, doprovod klienta do prodejen a studií při výběru zařízení.

Chci vědět více
 

Zajištění realizace projektů

Zastupování klienta při jednání s úřady
 

Obstarávání všech potřebných souhlasných stanovisek dotčených orgánů, projednání záměru a podání žádosti na stavebním úřadě, jednání, získání vyjádření a zákresy podzemních sítí od správců inženýrských sítí, souhlasy sousedů a zajištění podkladů z katastrálního úřadu. Zajištění realizace naší firmou.

Chci vědět více
 

O MNĚ

Mnoho dalších informací o mně a mé práci naleznete také na mých osobních stránkách sociální sítě Facebook a na LinkedIn.

Reference

2011 © www.petrsvanda.cz | Všechna práva vyhrazena.

Designed & Powered by