Zařízení stavby, pasportizace

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektu. Představuje zpracování všech půdorysů budovy, očíslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Obvykle se dodává i řez budovou. Tato dokumentace lze využít jako podklad pro investiční záměry jako jsou stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce, ale i jako podklad pro zpracování například energetického auditu.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zhotovena na základě odsouhlasené studie domu v potřebném rozsahu a podrobnosti. Dokumentaci jsem Vám schopen zpracovat ve všech jednotlivých stupních (Studie, DUR, DSP nebo DPS, Dokumentace skutečného provedení stavby, Dokumentace bouracích prací)

Studie domů, studie interiérů

Studie tvoří základní stěžejní projekt, který svojí přesností a předvídavostí zamezí dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni projektové dokumentace. Investorovi se dostane pohled na všechny exteriérové resp. interiérové pohledy a na půdorysnou dispozici objektu resp. interiérového prostoru. V každé studii je již počítáno s konstrukčním řešením objektu. Finální podoba studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží resp. řešeného interiérového prostoru, perspektivní pohledy a umístění domu na pozemek.

O MNĚ


Kdo jsem a co umím

Jmenuji se Petr Švanda a jsem nezávislý architekt a projektant. Narodil jsem se v Kutné Hoře a momentálně pobývám většinu času v Praze. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze na oboru technické lyceum a po té stavební fakultu ČVUT obor architektura a stavitelství. Plně ovládám programy jako jsou AutoCad, ArchiCad, Artlantis Studio, Cinema 4D a SketchUp.

Díky spolupráci s firmou CzechBrewmasters mám bohatou zkušenost v navrhování pivovarů a restaurací. Zabývám se taktéž projektováním i jiných staveb, jako např. obytných budov, polyfunkčních domů, průmyslových hal a mnoho dalších.

 

Co mohu nabídnout

Díky několikaletým zkušenostem, které jsem začal nabírat již při studiu na univerzitě, a také díky mnohaleté spolupráci se svými partnery, mohu nabídnout kompletní profesionální sevis od architektonické studii až po samotnou realizaci díla.

Zabývám se především architektonickými návrhy exteriérů a interiérů, dále kompletní projekční činností všech stupňů dokumentací a také inženýringem, což je zastupování investorů na úřadech při vyřizování potřebných povolení pro výstavbu a také pro kolaudaci. S tím je spojené projednávání záměrů na dotčených orgánech, získávání stanovisek a podávání žádostí. V projekčních pracech se nevymezuji a jsem schopen zpracovat prakticky každý požadavek na pozemní stavby. Mnoho zkušeností mám zejména v oblasti rodinných a bytových domů, dále kompletní gastroprovozy včetně technologie pivovarů, ubytovací zařízení a průmyslové haly.

Dále jsem schopen zařídit realizaci Vaší stavby s naší firmou Archistav Development, s.r.o. Výstavbou se zaměřujeme především na rekosntrukce bytových jednotek, rekonstrukce rodinných domů a novostavby rodinných domů.

 

O MNĚ

Mnoho dalších informací o mně a mé práci naleznete také na mých osobních stránkách sociální sítě Facebook a na LinkedIn.

Reference

2011 © www.petrsvanda.cz | Všechna práva vyhrazena.

Designed & Powered by