Zařízení stavby, pasportizace

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektu. Představuje zpracování všech půdorysů budovy, očíslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Obvykle se dodává i řez budovou. Tato dokumentace lze využít jako podklad pro investiční záměry jako jsou stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce, ale i jako podklad pro zpracování například energetického auditu.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zhotovena na základě odsouhlasené studie domu v potřebném rozsahu a podrobnosti. Dokumentaci jsem Vám schopen zpracovat ve všech jednotlivých stupních (Studie, DUR, DSP nebo DPS, Dokumentace skutečného provedení stavby, Dokumentace bouracích prací)

Studie domů, studie interiérů

Studie tvoří základní stěžejní projekt, který svojí přesností a předvídavostí zamezí dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni projektové dokumentace. Investorovi se dostane pohled na všechny exteriérové resp. interiérové pohledy a na půdorysnou dispozici objektu resp. interiérového prostoru. V každé studii je již počítáno s konstrukčním řešením objektu. Finální podoba studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží resp. řešeného interiérového prostoru, perspektivní pohledy a umístění domu na pozemek.

Ceník


Ceny studií a projektů se sestavují vždy indivivuálně dle konkrétních požadavků investora. Doprava je účtována sazbou 6,90,- Kč/km, ceny projektů jsou bez DPH.StudieCenaPoznámka
Rodinných, bytových a polyfunkčních domůod 90,- Kč/m2Cena je odvislá od zastavěné plochy všech podlaží, které studie obsahuje.
Změna funkční dispozice bytu / domuod 3000,- KčCena se odvíjí od počtu místností, velikosti a složitosti řešeného prostoru.
Návrh interiéruindividuální dle náročnostiCena je závislá na požadavcích investora.Zaměření skutečného stavu objektu, pasportizaceCenaPoznámka
Zaměření a zakreslení současného stavu Od 50,- do 110,- Kč/m2 podlahové plochyCena je závislá na složitosti měření (přístup, přehlednost apod.) Pásma I.- IV. dle náročnosti
V ceně je zahrnuto: Tištěné paré a CD se zaměřením v digitální podobě (dwg, PDF)Projektová dokumentaceCenaPoznámka
Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (zjednodušená dokumentace pro úřady)od 80000,- KčProjekt obsahuje: - Architektonicko stavební část - Stavebně konstrukční část (statika) - Požárně bezpečnostní řešení - Zdravotechnika (voda, kanalizace, plyn) - Vytápění - Elektro - Průkaz energetické náročnosti budovy
Vypracování projektové prováděcí dokumentace (podrobná dokumentace vhodná k realizaci)Individuální dle požadavků a náročnostiProjekt obsahuje: - Architektonicko stavební část - Stavebně konstrukční část (statika) - Zdravotechnika (voda, kanalizace, plyn) - Vytápění - Elektro - další (VZT, slaboproud atd.)
Požárně bezpečnostní řešení stavbyod 3000,- Kčdle náročnosti projektuDoplňkové službyCenaPoznámka
Geodetické zaměření, vytyčování, geometrické plányCena je závislá na velikosti pozemkuZaměření parcely resp. objektu profesionálním přístrojem - totální stanicí, srovnání s mapou katastru, detailní výkres v DWG s popisem všech ploch a dotčených skutečností
Geologický průzkum pozemkuCena je závislá na vzdálenosti a velikosti posuzované oblasti
Stanovení radonového indexuCena je závislá na vzdálenosti a velikosti posuzované oblasti
Kompletní IG průzkumIndividuální dle požadavků a náročnostiPrůzkum obsahuje: Vrtání jádrové 175 mm 3 - 5 bm Doprava vrtné soupravy Práce geologa, závěrečná zpráva 3 paréInženýrská činnostCenaPoznámka
Zastupování při jednání s úřady500,- Kč/hodObstarávání všech potřebných souhlasných stanovisek a dokumentů potřebných pro územní řízení / stavební povolení
Od projektu ke stavbě. Naše druhá divize "realizace staveb" Vám může zpracovat rozpočet a následně nabídnout realizaci navrženého projektu. dle náročnosti projektuO MNĚ

Mnoho dalších informací o mně a mé práci naleznete také na mých osobních stránkách sociální sítě Facebook a na LinkedIn.

Reference

2011 © www.petrsvanda.cz | Všechna práva vyhrazena.

Designed & Powered by