Zařízení stavby, pasportizace

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektu. Představuje zpracování všech půdorysů budovy, očíslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Obvykle se dodává i řez budovou. Tato dokumentace lze využít jako podklad pro investiční záměry jako jsou stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce, ale i jako podklad pro zpracování například energetického auditu.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zhotovena na základě odsouhlasené studie domu v potřebném rozsahu a podrobnosti. Dokumentaci jsem Vám schopen zpracovat ve všech jednotlivých stupních (Studie, DUR, DSP nebo DPS, Dokumentace skutečného provedení stavby, Dokumentace bouracích prací)

Studie domů, studie interiérů

Studie tvoří základní stěžejní projekt, který svojí přesností a předvídavostí zamezí dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni projektové dokumentace. Investorovi se dostane pohled na všechny exteriérové resp. interiérové pohledy a na půdorysnou dispozici objektu resp. interiérového prostoru. V každé studii je již počítáno s konstrukčním řešením objektu. Finální podoba studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží resp. řešeného interiérového prostoru, perspektivní pohledy a umístění domu na pozemek.

Reference


javascript:void(0)

Studie

rodinné domy, bytové domy, kanceláře, restaurace, polyfunkční domy
 

Každý návrh obsahuje stávající stav, návrhový stav, průvodní zprávu a vizualizace

Chci vědět více
 

Interiéry

změny dispozic všech typů objektů, interierová sladěnost
 

Provádění změn v uspořádání vnitřní dispozice objektu, návrhy a rekonstrukce místností, barevná sladěnost a vybavení inventářem

Chci vědět více
 

Dokumentace

zaměření objektů, pasportizace, projektové a jiné dokumentace
 

Provádění zaměření starých objektů nebo objektů s nedostatečnou dokumentací, vypracovávání dokumentací pro stavební povolení a jiné další stupně

Chci vědět více
 

O MNĚ

Mnoho dalších informací o mně a mé práci naleznete také na mých osobních stránkách sociální sítě Facebook a na LinkedIn.

Reference

2011 © www.petrsvanda.cz | Všechna práva vyhrazena.

Designed & Powered by