Zařízení stavby, pasportizace

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektu. Představuje zpracování všech půdorysů budovy, očíslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Obvykle se dodává i řez budovou. Tato dokumentace lze využít jako podklad pro investiční záměry jako jsou stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce, ale i jako podklad pro zpracování například energetického auditu.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zhotovena na základě odsouhlasené studie domu v potřebném rozsahu a podrobnosti. Dokumentaci jsem Vám schopen zpracovat ve všech jednotlivých stupních (Studie, DUR, DSP nebo DPS, Dokumentace skutečného provedení stavby, Dokumentace bouracích prací)

Studie domů, studie interiérů

Studie tvoří základní stěžejní projekt, který svojí přesností a předvídavostí zamezí dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni projektové dokumentace. Investorovi se dostane pohled na všechny exteriérové resp. interiérové pohledy a na půdorysnou dispozici objektu resp. interiérového prostoru. V každé studii je již počítáno s konstrukčním řešením objektu. Finální podoba studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží resp. řešeného interiérového prostoru, perspektivní pohledy a umístění domu na pozemek.

reference >> Studie >> RD Kladno Rozdělov

NOVOSTAVBA RD KLADNO ROZDĚLOV

Novostavba je navržena v nově rozpalcelovaném území v části Kladna Rozdělov, v ulici Jiřího Koláře. Rodinný dům je tvořen ze tří modulu, kde prostřední modul je vystrcen smerem na severní stranu od levého o 3,5m a od pravého o 2m. Každý modul má jinou výšku vrcholu strechy a jiný smer sklonu. Levý a prostrední modul je dvoupodlažní, pravý modul jednopodlažní. Všechny moduly mají pultovou strechu. V prízemí je navržena garáž se skladovými prostory a dílnou. Pres zádverí, kde jsou i samostatné vchodové dvere do objektu se dostaneme do obytné cásti resp. centrální haly, ze které se máme možnost dostat do všech místností prízemí – technická místnost, komora, WC, pracovna, obývací pokoj, kuchyn, wellness a po schodech do místností ve 2NP. Ve 2NP se pak nachází koupelna, samostatné WC, šatna a tri ložnice. Konstrukce domu je navržena z keramických tvárnic, strecha z plechové krytiny a fasáda v kombinaci štukové omítky a cihličkového obkladu.

O MNĚ

Mnoho dalších informací o mně a mé práci naleznete také na mých osobních stránkách sociální sítě Facebook a na LinkedIn.

Reference

2011 © www.petrsvanda.cz | Všechna práva vyhrazena.

Designed & Powered by