Zařízení stavby, pasportizace

Provedením pasportizace je získána přehledně ucelená databáze informací o objektu. Představuje zpracování všech půdorysů budovy, očíslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem. Obvykle se dodává i řez budovou. Tato dokumentace lze využít jako podklad pro investiční záměry jako jsou stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce, ale i jako podklad pro zpracování například energetického auditu.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Projektová dokumentace je zhotovena na základě odsouhlasené studie domu v potřebném rozsahu a podrobnosti. Dokumentaci jsem Vám schopen zpracovat ve všech jednotlivých stupních (Studie, DUR, DSP nebo DPS, Dokumentace skutečného provedení stavby, Dokumentace bouracích prací)

Studie domů, studie interiérů

Studie tvoří základní stěžejní projekt, který svojí přesností a předvídavostí zamezí dispozičním a proporčním změnám v dalším stupni projektové dokumentace. Investorovi se dostane pohled na všechny exteriérové resp. interiérové pohledy a na půdorysnou dispozici objektu resp. interiérového prostoru. V každé studii je již počítáno s konstrukčním řešením objektu. Finální podoba studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží resp. řešeného interiérového prostoru, perspektivní pohledy a umístění domu na pozemek.

ÚVOD


 

Co nabízím

Vytvářím profesionální architektonické návrhy staveb a kompletní projekty od studií až po prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení. Dále zajišťuji zaměření objektů, pasportizace, návrhy exteriérových a interiérových zastiňovacích zařízení a návrhy interiérů. Samozřejmostí jsou odborné konzultace, zastupování při jednání s úřady, obstarávání stavebního povolení a pomoc při výběru dodavatele stavby. 

Dále mohu nabídnout realizaci Vaší stavby, především v oblasti bytových rekonstrukcí, nových rodinných domů i jejich rekosntrukcemi, s naší firmou Archistav Development, s.r.o.

Nabízím bezplatnou úvodní konzultaci v délce 1h a plně individuální přístup.Mé služby

Studie

Studie

rodinné, bytové, polyfukční a průmyslové objekty

Návrh novostaveb výše zmíněných objektů a zasazení do okolní zástavby nebo jejich rekonstrukce. Výsledkem je dokumentace obsahující půdorysy všech podlaží, pohledy a 2-3 vizualizace.

Projekční činnost

Projekční činnost

Dokumentace pro územní rozhodnutí / stavební povolení

Návrh konstrukčního řešení včetně návrhu zateplení, skladby podlah a střechy. Výsledkem je dokumentace obsahující technické zprávy, situaci, půdorysy všech podlaží, řezy, pohledy, půdorys střechy a popř. výkres krovu.

Zaměření objektů, pasportizace

Zaměření objektů, pasportizace

Přenesení skutečného stavu budovy do digitální podoby

Zaměření objektu je důležitou částí celé technické přípravy. Provádí se pomocí laserového měřícího přístroje. Výsledkem je dokumentace obsahující půdorysy všech podlaží, dle potřeby pak řezy a jednotlivé pohledy.

Návrhy interiérů

Návrhy interiérů

Doporučení ohledně barev a materiálů, rozmístění a stylu nábytku, zařízení textiliemi a doplňky

Návrh zahrnuje konzultace s klientem, zaměření prostoru popř. analýzu existující dokumentace, pohledy a půdorysné řešení daného prostoru včetně rozmístění nábytku, barevné a stylové řešení, doporučení materiálů, ev. konkrétních předmětů. Dle zájmu lze tyto služby doplnit o výkresy pro provedení změn v konstrukcích, konzultace s profesemi, autorský dozor při realizaci, doprovod klienta do prodejen a studií při výběru zařízení.

Zajištění realizace projektů

Zajištění realizace projektů

Zastupování klienta při jednání s úřady

Obstarávání všech potřebných souhlasných stanovisek dotčených orgánů, projednání záměru a podání žádosti na stavebním úřadě, jednání, získání vyjádření a zákresy podzemních sítí od správců inženýrských sítí, souhlasy sousedů a zajištění podkladů z katastrálního úřadu. Zajištění realizace naší firmou.

O MNĚ

Mnoho dalších informací o mně a mé práci naleznete také na mých osobních stránkách sociální sítě Facebook a na LinkedIn.

Reference

2011 © www.petrsvanda.cz | Všechna práva vyhrazena.

Designed & Powered by